Scrum Master

Personal information
*
*
*
*
Recommendation Write an email address of person who recommended you to apply. Write "n/a" if not applicable.
*
Curriculum Vitae Please upload your CV.
CV
No file selected Accepted file formats are: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maximum file size is 4 MB. *
Upload more files
Uprzejmie informujemy, że:
(1) udostępnienie przez kandydata danych ma charakter dobrowolny;
(2) administratorem podanych danych osobowych jest C&F S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 50, 02-672 Warszawa;
(3) kandydatowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili;
(4) wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez C&F S.A. jest zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie danych osobowych w tym, z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
(5) adresem elektronicznym właściwym do składania zgłoszeń w zakresie realizacji praw do danych osobowych jest dpo@candf.com.


For your information:

(1) providing the data is voluntary;

(2) the administrator of Your personal data is C&F S.A. with headquarters in Warsaw, ul. Domaniewska 50, 02-672 Warsaw

(3) you have the right to access, correct or withdraw your data in part and in full at any time;

(4) the use and processing of your personal data by C&F S.A. will comply with applicable legal acts in the field of personal data including with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation);

(5) all requests regarding this you could direct to the data administrator's address or electronically at dpo@candf.com.